"วีรชน วังกาวี" ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

#อีก1ความภาคภูมิใจของเรา

รับปริญญาปีนี้พบกับรุ่นพี่ศิษย์เก่า พี่วี "วีรชน วังกาวี" ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ แชร์ประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศ ทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่เรียน ?? 
......

คุณ วีรชน วังกาวี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

การศึกษา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
- นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ จากการได้รับรางวัลรองชนะ เลิศ Software Contest ประเกมคอมพิวเตอร์ระดับประ
  ชาชน จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ประวัติการทำงาน
- กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงาน   ภาครัฐฯ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กรมปศุสัตว์ กสทช. โรงพยาบาลศิริราช บริษัท       การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีออล จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมชั้นนำในประเทศ        
  เกาหลี และบริษัทต่างๆ ในประเทศสิงค์โป และเซียงไฮ้
- ดำรงค์ตำแหน่งกรรมผู้จัดการบริษัทด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศเกาหลี สำนักงานประเทศไทย
- อดีตอาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- คณะทำงานด้านเทคนิค สานพลังงานประชารัฐ "ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2    
  Competitive Workforce)"
- คณะกรรมการคัดสรรผู้เข้าประกวดราคาให้แก่หน่วยงานรัฐบา
- วิทยากรการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “แท๊ปเล็ต 9 แสนเครื่อง เป็นเครื่องมือปฏิรูปการศึกษาได้จริงหรือ”

.....................

รับฟังพร้อมกันใน พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์นี้ 

#สุนทรพจน์ #รับปริญญาDPU #DPU
#DPU #เพราะดีกว่าจึงกล้าพูด #DPUมอบทุนการศึกษาเยอะมาก #ใครใครก็เรียนDPU #Engineer#วิศวกรรมศาสตร์ #logistics #วิศวะโลจิสติกส์ #IT#IS #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #เทคโนโลยีสารสนเทศ #วิศวกรรมหุ่นยนต์ #Robot#มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ #dek60