ทางวิทยาลัย CITE ขอแสดงความยินดีกับ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา Lullaby ได้รับรางวัลทีม ชนะเลิศ

ทางวิทยาลัย CITE ขอแสดงความยินดีกับ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา Lullaby  ได้รับรางวัล "ทีมชนะเลิศ" โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 “Power for a better life” ประจำปี 2563 จัดโดยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จัดการแข่งขัน ณ ลานเอนกประสงต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ วันที่ 17 มีนาคม 2564

โดยมีทีมจากอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศไทย เข้าร่วมชิงชัยมากกว่า 30 ทีม เช่น สถานบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นต้น

ทีมชนะเลิศ ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา Lullaby มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ซึ่งประกอบ
1. นายเอกราช เหล็งนุ้ย
2. นายนิติพนธ์ ผายรัศมี
3. นายธนวัฒน์ พูพุ่ม
4. นายพีรพัฒน์ พลอยประเสริฐ

และสมาชิกทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณพัฒน์ สุวรรณ  อาจารย์และนักศึกษาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ