โอกาสมาแล้ว....ทุนDekCITE64

ตอนนี้ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 มิ.ย.  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 8 มิ.ย.64   
หมายเหตุ เป็นการสอบแบบออนไลน์ นะครับวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนตลอดหลักสูตร สำหรับ ทุนDekCITE64  
 #ทุนเรียนดี : คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร
                  - เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
                  - ผ่านการสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
      เอกสารประกอบการสมัคร 
                  - ใบสมัครทุน 
                  - สำเนาใบแสดงผลการเรียน

#ทุนความสามารถพิเศษ : คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร
                  - เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
                  - ผ่านการสอบสัมภาษณ์
       เอกสารประกอบการสมัคร 
                  - ใบสมัครทุน 
                  - สำเนาใบแสดงผลการเรียน
                  - แฟ้มสะสมผลงาน

#ทุนCITEปันสุข (เสริมโอกาส) : คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร
                  - เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
                  - ผ่านการสอบสัมภาษณ์
       เอกสารประกอบการสมัคร 
                 - ใบสมัครทุน 
                 - สำเนาใบแสดงผลการเรียน
                 - เขียนเรียงความเกี่ยวกับความจำเป็นที่ขอทุน 1 หน้ากระดาษ A4

ขยายการเปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 8 มิถุนายน64   

***หมายเหตุ " เป็นการสอบแบบออนไลน์ " ***
 

ส่งใบสมัครมายัง E-mail : [email protected] 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อมาที่ วิทยาลัย CITE  โทร.02-954-7300 ต่อ 498 , 594 
หรือ อาจารย์ธนกฤต แก้วนุ้ย ( อ.โจ้ ) เบอร์มือถือ 0614981749

หมายเหตุ *** ต้องสมัครเรียนกับ DPU ก่อน ***