ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี-เทค)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ท่านดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัย CITE และ ผศ.ดร. ศริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัย CIBA  พร้อมทั้งผู้บริหารทั้งสองวิทยาลัย ได้เข้าพบท่านผู้อำนวยการ และผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน พร้อมทั้งเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ ทางเรียนการสอน ของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี-เทค)