“มุมใหม่” รถเข็นเพื่อคนพิการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก 500 ทีมทั่วประเทศ

#ยืนหนึ่ง ด้านนวัตกรรมรางวัลรองชนะเลิศอัรดับ 2 จาก 500 ทีมทั่วประเทศ 

“มุมใหม่” รถเข็นเพื่อคนพิการ ที่มากกว่าการเดินทาง โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 3,500 บาท 

มุมใหม่ เกิดจากแรงบันดาลใจของ 3 หนุ่ม พี่มาร์ค พี่มาย สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ พี่บูม สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ที่อยากใช้ความรู้ความสามารถในการรับใช้สังคม ในการออกแบบรถเข็นสำหรับผู้พิการในโครงการ Wheel Share Journey การประกวดออกแบบ “รถเข็นเพื่อคนพิการ” ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในทางลาดชัน ทางที่เป็นพื้นทราย ด้วยไม่ต้องมีคนช่วย โดย รถเข็น “มุมใหม่” ออกแบบให้ผู้พิการสนุกกับการเดินทาง พร้อมทั้งการออกกำลังไปในตัว และสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ตามแนวคิด “Fun and Fitness” ส่งผลให้เราเป็นเอกชนสถาบันเดียวที่มีผลงานการออกแบบและฟังก์ชั่นของการทำงาน ระบบ safety , user friendly , และสามารถเป็น prototype ที่นำไปใช้ได้จริงในอนาคต ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ รุ่งเพชร สุวรรณ  สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 

ความสำเร็จของพวกเราในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกแรงที่ทุ่มไป ทุกใจที่ลงมือ มีส่วนสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ผู้พิการ #มีความสุขเมื่อผู้ใช้วางใจ
#เพราะที่นี่มีโอกาสให้สำหรับทุกคน #CITE #DPU #วิศวกรรมหุ่นยนต์ #วิศวกรรมโลจิสติกส์

โครงการ Wheel Share Journey
โครงการ “Wheel Share Journey” จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของโอกาส ความเท่าเทียม ที่มีต่อผู้พิการในสังคมไทย รวมถึงผู้สูงวัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 ระบุว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางด้านร่างกายถึงร้อยละ 49.77 จากผู้พิการทั้งหมด ‘รถเข็นสำหรับคนพิการ’ จึงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวก และแสดงถึงความเท่าเทียมในการดำรงชีวิต สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยเหมือนคนปกติทั่วไป

โดยการประกวดออกแบบรถเข็นเพื่อคนพิการนี้ จะเป็นการนำเอาองค์ความรู้และความสามารถของนักศึกษาทั่วประเทศที่สนใจได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาต้นแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ผู้พิการในประเทศไทยต่อไป

กติกา
สมัครเป็นทีม แต่ละทีมมีสมาชิกจำนวน 3-5 คน โดยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล
หลักเกณฑ์ในการออกแบบ ต้องคำนึงถึงการเคลื่อนที่ได้ในภูมิประเทศที่หลากหลาย และต้องทนทาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา มีต้นทุนไม่เกิน 3,500 บาท ทั้งนี้สามารถนำไปผลิตเพื่อส่งมอบให้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้จริง