วิทยาลัย CITE จับมือ STelligence และ Automation Anywhere สร้างบุคลากรด้าน Robotic Process Automation ในประเทศไทย

       วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) แถลงความร่วมมือกับ บริษัท เอสเทลลิเจนซ์ จำกัด (STelligence)
และ Automation Anywhere (AA) ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Robotic Process Automation (RPA) มุ่งสร้างทักษะด้าน RPA ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจให้พร้อมเป็นกำลังคนด้านดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่

             ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า RPA เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามาปรับโฉมการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมองค์กรทั่วโลกกำลังมองหากำลังคนที่มีความสามารถและทักษะที่จำเป็น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่กำลังเผชิญอยู่ การปั้นบุคลากรในด้านนี้จะทำให้กำลังคนยุคใหม่สามารถคว้าโอกาสในการทำงานด้านต่างๆที่เกิดจากการเข้ามาของเทคโนโลยี RPA และกำลังคนเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากฟังก์ชั่นงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีความไดนามิก เมื่อภาระงานต่างๆ ถูกปรับให้เป็นอัตโนมัติ ทำให้แรงงานยุคใหม่สามารถโฟกัสกับงานระดับสูงที่ต้องการการสร้างสรรค์ รวมถึงงานเชิงวิเคราะห์ ได้มากขึ้น

            “RPA เป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างโซลูชั่นที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุตสากรรม CITE ในฐานะสถาบันการศึกษาจึงต้องการผลักดันการผลิตบุคลากรเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในด้าน RPA  เพื่อเป็น RPA Developer ที่เชี่ยวชาญ และเป็นบุคลากรยุคใหม่ในโลกธุรกิจ ผ่านแนวคิด New Business ผศ.ดร.ณรงค์เดช กล่าว

           คุณซีรีน เค็ง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือด้านกลยุทธ์ Automation Anywhere กล่าวว่า ข้อตกลงด้านหลักสูตรระหว่าง DPU-STelligence-AA นี้ นับเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งแรกในการพัฒนากำลังคนด้าน RPA กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ทั้งนี้นักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) จะสามารถลงทะเบียนเรียน RPA Module จาก Automation Anywhere เป็นวิชาเลือกได้ตั้งแต่ ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และยังมีโอกาสเข้าฝึกงานกับ STelligence เพื่อสร้างประสบการณ์ในอุตสาหกรรมด้วย

            “เริ่มจากให้นักศึกษาที่ลงเรียนนั้นได้เรียนผ่าน E-learning เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้น จากนั้นจะมีการจัด Workshop ในระยะเวลา 3 วัน และมีการฝึกเพิ่มเติมอีกประมาณ 30 ชั่วโมงในการทำโจทย์ หรือลง Lab เมื่อจบ 30 ชั่วโมง  นักศึกษาจะได้รับใบ Certificate เพื่อรับรองว่านักศึกษาได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ทางบริษัท Automation Anywhere ได้วางหลักสูตรไว้  ดังนั้นนักศึกษาจะสามารถทำงานได้จริง และเราหวังว่าจะคอร์สนี้สามารถสร้างคนที่มีความรู้ทางด้าน RPA ป้อนเข้าตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ”

   

        คุณสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทลลิเจนซ์ จำกัด เสริมว่า “เราเชื่อว่าหนทางจากการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมไปสู่การนำไปใช้ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมืออันแข็งแกร่งของ ecosystem ระหว่าง เจ้าของเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากร และ ผู้ให้บริการโซลูชั่นให้กับลูกค้า เอส เทลลิเจนซ์มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ DPU และ Automation Anywhere ในการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Digital Workforce ในประเทศไทย เราตั้งใจนำนักศึกษาของ CITE มาสัมผัสประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนกลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสมัยใหม่”