ยื่นเป็นหนึ่งด้านเทคโนโลยี ออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือเด็กไทย

              ยื่นเป็นหนึ่งด้านเทคโนโลยี ออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือเด็กไทย  ไม่ใช่เก่งแค่หุ่นยนต์ การต่อยอดจากเวทีการแข่งขัน สู่การพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมโดยหลักสูตร วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ  (Robotics and Automation Engineering ) ได้งบสนับสนุนในการออกแบบและพัฒนา
“เครื่องไล่ระบบตู้แช่ไอศครีม" ให้กับ บริษัท ซีพีรีเทลลิ้งค์ จำกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการบำรุงรักษา โดยได้ทำการส่งมอบเครื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562