ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ นักศึกษา และน้องๆ โรงเรียนทั่วประเทศ อีกทั้งยังผลักดันศูนย์อบรม และการแข่งขันด้านหุ่นยนต์ MakerX 2019 ที่ประเทศจีน

พิธีลงนามเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์