ลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้าถ้วยพระราชทานฯ

"ลูกเจ้าแม่คลองประปา" คว้าถ้วยพระราชทานฯ

น้องๆ วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Robotics... คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำ ปี2561 รับรางวัล 100,000 บาท และเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)