พบกับ หัวข้อ Hackathon “Enter-Train Academy

Hackathon “Enter-Train Academy” 

พร้อมเรียนรู้และพัฒนาระบบด้วย Blockchain โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท EnterCorp  เจอกันวันพฤหัสบดีนี้ ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ***  https://blockchain.fish/hackathon-enter-train-academy/