ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา

ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา สาขา วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ : Robotics and Automation  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
คว้ารางวัลชนะเลิศ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The New Gen. และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา Rebirth  
ในโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ 
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “ปัญญาประดิษฐ์จักรกลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0”
โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัย และอาชีวะชั้นนำจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 28 ทีม
จัดการแข่งขันโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 33