ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ ลูกเจ้าแม่คลองประปา

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ ลูกเจ้าแม่คลองประปา 
          วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ผ่านการคัดเลือก รอบแรก คือการ ประกวดรอบ Conceptual คัดเอาเพียง 10 ทีม ไปแข่งขันรอบต่อไป
และทีมหุ่นยนต์ลูกเจ้าแม่คลองประปา ผ่านคัดเลือก 2 ทีม ได้แก่ ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The newgen และ ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The expand 
กับโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2561 จัด โดย สทน. (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)