ระบบอัตโนมัติที่เด็กไทยก็ทำได้

ระบบอัตโนมัติที่เด็กไทยก็ทำได้ 

พี่ๆ วิศวกรประจำสาขา วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้รับงบสนับสนุนงานวิจัย จาก บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
ในการออกแบบและพัฒนาระบบบรรจุเมล็ดกาแฟและจัดเก็บแพ็คลงลังอย่างอัตโนมัติ
นับเป็นการพัฒนาระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยส่งผ่านความรู้จากทฤษฎีในห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0