แก้ปัญหา "วิกฤตโปรแกรมเมอร์"

"วิกฤตโปรแกรมเมอร์" 
บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ #CITE 
จัดโครงการ  Programmer Bootcamp เพื่อพัฒนาโปรแกรม เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบมารับทำงานเลย!!!
จาก "วิกฤตโปรแกรมเมอร์" ที่ ประเทศไทยต้องการโปรแกรมเมอร์จำนวน 1 ล้านคน แต่ผลิตได้เพียง 6 พันคน และทำงานได้จริงเพียง 1 พันคนต่อปีเท่านั้น โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทั่วประเทศ มีผู้สมัครเกือบ 300 คนใน 3 วัน ผ่านสมัครสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ อย่างเข้มข้น มีผู้ผ่านการคัดเลือก 33 คน  ผ่านการเรียนการสอนแบบ Activity based และทำ Project จริง ตลอดระยะเวลา 3  เดือน มีการสอบปากเปล่าทุกสัปดาห์จากบริษัทฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด เพื่อให้ได้คนที่มีทักษะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง โดยโครงการดังกล่าวผู้เข้าอบรมถูกประเมินผ่านและรับเข้าเป็นพนักงานฮาตาริ 20 คน ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 บาท
         โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และแลกเปลียนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด ในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ