หลักสูตร AI for Today s Business

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Data Tech Academy Thailand

หลักสูตร AI for Today's Business เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 แล้ววันนี้!

ความสามารถของ เทคโนโลยี AI เป็นปัจจัยในการสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายในโลก หากธุรกิจของคุณยังไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยี ธุรกิจคุณก็อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

Data Tech Academy สถาบันการเรียนการสอนด้าน Data Science Technology แห่งแรกในประเทศไทย ที่รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการสอนและการปฏิบัติจริงรวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน

จากความร่วมมือจากศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ FutureSkill MASTER สถาบันสร้างทักษะแห่งอนาคต ที่มองเห็นความสำคัญและความต้องการบุคลากรคุณภาพในตลาดด้าน Data Science

เราจึงได้พัฒนาหลักสูตร AI for Today's Business มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาองค์กรของผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำเทคโนโลยี AI เข้าไปเพิ่มศักยภาพในองค์กรได้ โดยคุณจะได้เริ่มเรียนรู้จากเบื้องต้น จนถึงการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง ของตัวจริงที่ใช้ AI ไปพัฒนาธุรกิจ นอกจากนั้นยังได้ลงมือทำเวิร์คชอปเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพมากที่สุด

คลิก เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/getai2brochure <<<

เรียนแล้วได้อะไร?

-- เข้าใจเทคโนโลยี AI และ Machine Learning

-- รู้จักขั้นตอนการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตัวเอง

-- เห็นภาพการนำเทคโนโลยี AI ไปปรับใช้ในธุริกิจ ผ่านตัวอย่างจริง

-- ลงมือสร้างคำสั่ง AI ผ่านเวิร์คชอปการสร้าง Chatbot ที่สามารถนำกลับไปใช้กับธุรกิจได้ทันที

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีความสนใจเทคโนโลยี AI (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)

นักการตลาด , ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นักธุรกิจ พนักงานองค์กร ทุกท่านที่สนใจนำเทคโนโลยี AI ไปปรับใช้กับธุรกิจ

 ผู้ที่มีเป้าหมายทำให้ธุรกิจเติบโตด้วย เทคโนโลยี

------------------------------------------------------------

นี่ไม่ใช่สัมมนา, Talk, หรือหลักสูตรทฏษฏีล้วน แต่เป็นห้องเรียนที่ผสมผสานความรู้จากผู้สอนและประสบการณ์จริง
Step by step สอนตั้งเเต่พื้นฐานวิธีคิดจนถึงการนำไปใช้ ผ่านทางบทเรียนและ Workshop จริง
พร้อมข้อคิดและประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญที่มาจากบริษัทชั้นนำของ industry ในประเทศไทย