“นวัตกรรมจากการศึกษายุค 4.0”

“นวัตกรรมจากการศึกษายุค 4.0”
#CITE ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เมื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก ปฏิรูปการศึกษาเริ่มจากตัวเรา”
และการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา