ประกาศผลผู้ได้รับทุน DPU StartUp Business Plan Consolidate 2018

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรม 50,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่โครงการ DPU STARTUP BUSINESS PLAN CONSOLIDATE 2018 โดยทางผู้จัดงานจะแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ และรายละเอียดข้อกำหนดในการจัดทำแผนธุรกิจให้ทราบอีกครั้ง

*หมายเหตุ ลำดับที่ประกาศไม่เรียงตามคะแนนในการ Pitching