รายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก DPU StartUp Business Plan Consolidate 2018

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก DPU StartUp Business Plan Consolidate 2018

Pitching Day  วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้อง 427 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 4) 9.30น. เป็นต้นไป

***ผู้นำเสนอผลงานกรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที หากมาไม่ทันทางผู้จัดขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการนำเสนอผลงาน

Dpu StartUp สนับสนุน คนรุ่นใหม่ไอเดียเจ๋ง!!! 50,000 บาท 
DPU StartUp Business Plan Consolidate 2018

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม "DPU StartUp Business Plan Consolodate 2018" สำหรับ StartUp ที่มีแผนธุรกิจสุดเจ๋ง แต่ขาดทุนสนับสนุน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ เพื่อรับทุนสนับสนุน 50,000 บาท จำนวน 10 ทุน