ประกาศรายรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขัน “TurtleBoT” ระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (รวมทั้งทีมที่จะนำหุ่นยนต์มาเพิ่มเติมเอง) ยืนยันสิทธิ์ได้ที่ https://goo.gl/forms/6wEWusmRAcLrXv3a2 ภายในวันพฤหัสที่ 7 มิถุนายน 2561

โดยกำหนดให้สามารถเพิ่มสมาชิกจากที่กำหนด 2-3 คน เป็น 2-4 คน ได้ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.itc-cscc2018.org/robotic-contest/