เรียนจบอะไรถึงได้งาน 100%

4 หลักสูตรคุณภาพระดับปริญญาตรี ทุกความสำเร็จเกิดจากการเอาใจใส่ และการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่นี่ไม่เพียงสร้างคนที่มีแรงบันดาลใจและทักษะจากการได้ลงมือทำ แต่ยังสร้างความมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่า "การสอนมาก จะสร้างนักสอบที่เก่ง การให้ลงมือทำ จะสร้างนักปฏิบัติที่ชำนาญ การให้ฝึกคิดริเริ่ม จะสร้างนักคิด ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ แต่การสร้างแรงบันดาลใจ จะได้นักคิด ที่ลงมือทำ"

  • บัณฑิต ปี 2558 ได้งานทำ 100%​
  • ​เงินเดือนเฉลี่ยบัณฑิตใหม่ 21,215.58 บาท
  • รายได้เฉลี่ยบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ 85,833.33 บาท
  • เงินเดือนเฉลี่ยบัณฑิตใหม่สูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรีที่รัฐบากำหนดถึง 41%
  • ความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ในการให้ความร่วมมือทางด้านวิจัย ทุนการศึกษา ฝึกงาน รวมถึงรับบัณฑิตเข้าทำงาน
  • ผู้นำในการพัฒนา TechStartup