“ทุนเรียนดีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ร่วมสอบชิงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 50 - 100% ตลอดหลักสูตร จำนวน 10 ทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียดเบื้องต้น

  • คุณสมบัติ  กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

  • วิชาที่ทำการทดสอบ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ความถนัดทางวิศวกรรม และภาษาอังกฤษ

​สมัครสอบออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-2954-7300 ต่อ 594, 084-642-4983  หรือ Line@ ID : @cite_dpu