ภาคพิเศษหลักสูตร (เสาร์ - อาทิตย์)

ภาคพิเศษหลักสูตร (เสาร์ - อาทิตย์)
"ข่าวดีสำหรับคนทำงาน รักความก้าวหน้าในอนาคตที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี"

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ : CITE มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญทำงานได้จริง โดยต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจธุรกิจ และความเป็นพลเมือง โดยมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นแกนกลาง เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 โดยในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คนทำงานที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2 สาขา ได้แก่

1. สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  (วศ.บ.) เรียนวันเสาร์ 18.00 -21.00 น. และวันอาทิตย์ 09.00 –   
    18.00 น. (ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี ในการศึกษา)

2. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล(วท.บ.) เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -16.30 น.
    (ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี ในการศึกษา)

สมัครเรียน ออนไลน์
http://cite.dpu.ac.th/admission/

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม
Inbox: m.me/cite.dpu
Line@: http://line.me/ti/p/@cite_dpu 
Tel : 091-705-2321