ทุนการศึกษา 15,000 บาท

ไม่ว่าจะจบ ม.6 ปวช. หรือปวส. ทุกสาย และทุกสาขาวิชาก็สามารถเรียนกับเราได้
#Dek60 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รับส่วนลด 15,000 บาท สำหรับผู้ที่สมัคร และมอบตัวก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล เพื่อรองรับ THAILAND 4.0 ที่ต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ธุรกิจ โดยมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีแนวใหม่เป็นแกนกลาง กับ 5 หลักสูตรคุณภาพ ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
Robotic Engineer คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Information Technology
IS:Computer Information System

โทร. 0-2954-7300 ต่อ 235 , 701
สมัครออนไลน์ http://www.dpu.ac.th/applyform/

(*ส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต) #ส่วนลดพิเศษ #Dek60 #DPU #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#DPU #GreenUniversity #เพราะดีกว่าจึงกล้าพูด #DPUมอบทุนการศึกษาเยอะมาก #ใครใครก็เรียนDPU #Engineer #วิศวกรรมศาสตร์ #DPU #logistics #วิศวะโลจิสติกส์ #IT #IS #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #เทคโนโลยีสารสนเทศ #วิศวกรรมหุ่นยนต์ #Robot #มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ #dek60