กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้าน Internet of Things: IoT”

บรรรยากาศ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พัฒนาทักษะด้าน Internet of Things: IoT”  นำโดยทีม ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์  หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอันโนมัติ (RE) ให้แก่ น้องๆ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565