กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

>> ยินดีตอนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าสู่ครอบครัว วิทยาลัย CITE 

 

พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 

 

                             

 

กิจกรรมสันทนาการ ให้น้องๆๆDEKCITE 65