กิจกรรม “รับขวัญศิษย์ สู่ขวัญน้อง” ประจำการศึกษา ปี 2563

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน สู่ครอบครัว วิทยาลัย CITE  กับ กิจกรรม “รับขวัญศิษย์ สู่ขวัญน้อง” ประจำการศึกษา ปี 2563