การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม่

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ และรุ่นพี่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ จัดการอบรม" เชิงปฎิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม่ " ให้กับนักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี ระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 โดยการอบรมจัดขึ้นในวันที่ 25-22 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์