การอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data The Series รับจำนวนจำกัด++

Big Data The Series กิจกรรมอบรมเชิงปฏบัติการ ประจำปี 2019 ของหลักสูตร วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

EP1. Prescriptive Analytics: How to build an optimization model

อบรมวันที่ 3 พ.ย. 2562 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (ราคารวม เอกสาร, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง เช้า-บ่าย)

ลงทะเบียน -> https://cutt.ly/Ww7YnEi

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น

เนื้อหาหลักสูตร การหาจุดที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ตัวอย่างง่ายๆ ที่แทบ จะประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ ธุรกิจ เช่น ปัญหาการจัดซื้อ มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังการผลิตของ Supplier หรือข้อจำกัดทางด้านการขนส่ง โดยที่จะต้องหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุด ให้ได้ต้นทุนน้อยที่สุด คอร์สนี้จะทำให้ทราบว่า Optimization Problems ในธุรกิจจริงมีอะไรบ้าง และวิธีการสร้าง Optimization Model ด้วย Python เพื่อแก้ปัญหา รวมไปถึงทำความรู้จักกับ Metaheuristic Model ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา Optimization ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะการจัดกิจกรรม : Training ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Workshop ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาจริง พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

รายละเอียดหลักสูตร : 

(1) Linear Programming (LP): Introduction to LP and formulation of Linear Programming problems
(2) Transportation & Assignment Problems: Introduction to Transportation problems, various methods of Transportation problem, Variations in Transportation problem, introduction to Assignment problems, variations in Assignment problems
(3) Inventory Model: Introduction to inventory control, deterministic inventory model
* Implementation by Python

***ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

 

EP 2 : Introduction to Data Engineering with RapidMiner: A use-case based Approach
อบรมวันที่ 17 พ.ย. 2562 

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (ราคารวม เอกสาร, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง เช้า-บ่าย)

ลงทะเบียน -> https://cutt.ly/Cw7Ymg0

วิทยากร ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

เนื้อหาหลักสูตร คอร์สนี้จะทำให้ทราบว่างานทางด้านวิศวกรรมข้อมูลมีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเข้าถึงและโหลดข้อมูล การแปลงข้อมูล การจัดการและการเข้าร่วมหลายตารางข้อมูล โดยอ้างอิงตามเครื่องมือ RapidMiner จบคอร์สนี้สามารถสอบ RapidMiner Data Engineering Professtional Certification ได้

EP 3 : Practical Deep Learning in Computer Vision: Object Detection/Human Pose Estimation

อบรมวันที่ 1 ธ.ค. 2562 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (ราคารวม เอกสาร, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง เช้า-บ่าย)

วิทยากร ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร

เนื้อหาหลักสูตร ในยุคที่ใครๆ ก็พูดถึงเทคโนโลยี Deep Learning คอร์สนี้จะทำให้ทราบว่ากว่าจะ Implement Deep Learning Model ขึ้นมาได้นั้น ต้องจัดการอย่างไรบ้าง โดยนำกรณีศึกษาจริง ข้อมูลจริง มาให้ฝึก Implement กัน

***ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python