#ยืนหนึ่งด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอบทุนเรียนฟรีในการพัฒนาโปรแกรมเมอร์ เป็นเวลา 5 ปี‼️

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท โค้ด-ดี 789 จำกัดและบริษัทในเครือข่ายของบริษัทฮาตาริไวร์เลส จำกัด เพื่อพัฒนาการศึกษา และบุคลากรที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมให้แก่ทางบริษัท

โดยการจัดโครงการ Programmer Bootcamp เพื่อแก้วิกฤตประเทศไทยที่ขาดแคลนโปรแกรม โดยมีแผนในการจัดโครงการต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี เพื่อพัฒนาโปรแกรม 500 คน ในความร่วมมือครั้งนี้ บริษัทโค้ด-ดี 789 จำกัดเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ ให้โอกาสการพัฒนาทีมงานอาจารย์ผู้สอน ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร และเปิดรับแรงงานระดับปริญญาตรีที่ผ่านการอบรมเข้าฝึกงานและทำงานโดยไม่จำกัดสาขา โดยมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ CITE เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพด้านการเขียนโปรแกรมป้อนเข้าบริษัทและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

#CITE #DPU #DEK63 #โปรแกรมเมอร์ #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์