เปิดรับสมัครผู้สนใจเป็น Programmer รับทุนเรียนฟรี !!! ครั้งที่ 3 รอบ 2 หมดเขต 20 กรกฏาคม 62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ Programmer Bootcamp รุ่นที่ 3 รอบ 2(ไม่เลือกสอบเขียนโปรแกรม)  (คลิก)
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ Programmer Bootcamp รุ่นที่ 3 รอบ 2(เลือกสอบเขียนโปรแแกรม)  (คลิก)
 

รายละเอียดและการเตรียมตัวสอบ (คลิก)

Update 21/07/62 (ประกาศผล 20:00 น.)

================================================

เปิดรับสมัครผู้สนใจ รับทุนเรียนฟรี 

ในโครงการ “ DPU & HWC PROGRAMMER BOOTCAMP #3 ” รอบ 2 รับสมัครถึง 20 กรกฏาคม 2562

เพื่อสรรหา Programmer ที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร บริษัท Hatari Wireless ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดตั้งโครงการ “ Programmer Bootcamp #3 ”
 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1.บริษัท Hatari Wireless ให้ทุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 100,000 บาท ฟรี โดยมีเงื่อนไขตามหมายเหตุ*A

2.เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้บรรจุเป็นพนักงานทดลองงานของบริษัท Hatari Wireless หรือบริษัทในเครือ ด้วยตำแหน่ง Programmer Analyst หรือ Software Engineer ที่เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 – 40,000 บาท (พิจารณาตามผลงานและทักษะ) และได้รับเงินสดตั้งต้นการทำงาน มูลค่ารวม 40,000 บาท*B

3. หากสามารถผลิตผลงานและพัฒนาทักษะได้ผ่านเกณฑ์ของช่วงทดลองงาน 4 เดือนจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ โดยจะรับการพิจารณาตำแหน่งงานและเงินเดือนจากผลงานและทักษะอีกครั้ง พร้อมกับได้รับสิทธิ์สวัสดิการทั้งหมดตามตำแหน่งพนักงานประจำของบริษัทฯ*C

สมัครเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก++