ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Programmer Bootcamp

ประกาศรายชื่อ และกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการ Programmer Bootcamp

ในวันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

8:30-9:00       ลงทะเบียน

9:00-10:00      แนะนำโครงการ และแนะนำบริษัท Hatari Wireless

10:00-11:00    สอบ Aptitude Test (AQ+EQ+Business Logic)

11:00-12:00    สอบความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม สำหรับผู้ที่ต้องการข้ามการอบรมเดือนแรก

13:00            แจ้งผลการคัดเลือกรอบแรก

 

12:00-13:00    พักทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13:00-17:00    สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

  • ในเวลา 11:00-12:00 จะมีการสอบเขียนโปรแกรมสำหรับผู้สมัครที่จบสายคอมพิวเตอร์เพื่อยกเว้นการอบรมในบางรายวิชา