CITE Proud มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท

ผลการประกาศรางวัลทุนการศึกษา 1 ล้านบาท!!! 
ในกิจกรรม CITE PROUD 2018 พร้อมภาพบรรยากาศในงาน และเตรียมพบกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ยุค 4.0 CITE PROUD 2019

รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงการต่อยอด “นวัตกรรม”

 • รางวัลชนะเลิศ (ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 100% )
  - เครื่องกายภาพบำบัดการเดินแบบลู่ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน
  : จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  - ชุดควบคุมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ยุค 4.0 :จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 50% )
  - การพัฒนาน้ำยาขัดรองเท้าจากน้ำมันเครื่อง :จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนาบริหารธุรกิจ
 • ​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 25% )
  - ชุดอุปกรณ์ลดการใช้น้ำ :จากโรงเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

​การสอบแข่งขันทุนเรียนดี

 • รางวัลทุนเรียนดี (ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 50% )
  นายฐิติวุฒิ คะชิดะ : โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

รางวัล BEST INNOVATIVE SENIOR PROJECT AWARD (ทุนการศึกษา 10,000 บาท)

1.การปรับปรุงผังโรงงาน ด้วยหลักการออกแบบผังโรงงานอย่างเป็นระบบ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตดักท์แอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
2.Schedule Management System  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.แอปพลิเคชันแจ้งเตือนช้างออกนอกพื้นที่ป่าไม้แบบเรียลไทม์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าเพื่อสร้างเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้วีลแชร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5.แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเพื่อตรวจจับกิจกรรมต้องสงสัยในเขตป่าไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.แอปพลิเคชันรถสองแถว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ