ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ในงาน Start Up Thailand

“ความสำเร็จที่ไม่ต้องรอให้เรียนจบ” #StartupUniversity

นางสาว กวิสรา บุญจันทร์, นาย ศิวศร ฉิมฉวี และนาย พีรเดช เปรมใจ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม CT จาก วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ : CITE เตรียมงาน Startup Thailand 2017 : Scale up Asia ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกรฏาคม 2560  โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดง จากการเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายจากการแข่งขัน UAV StartUp  ผลงาน โครงการวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการบุกรุกเส้นทางขนส่งน้ำมันทางท่อจากภาพถ่ายทางอากาศผ่านโดรน โดยในการขนส่งน้ำมันทางท่อ ประเด็นเรื่องความปลอดภัยนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด โดยที่ผ่านมาทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มนุษย์ในการสำรวจด้านความปลอดภัยและความมั่งคงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบท่อขนส่งน้ำมัน (Pipeline Patrol) เราได้พิจารณาถึงการพัฒนาซอฟแวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการสำรวจของ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างรวมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปกับภาพอ้างอิงในข้อมูลดังที่กล่าวมา รวมทั้งทำการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อท่อน้ำมัน