จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Introduction Predictive Modeling with RapidMiner Studio 7 ให้กับผู้สนใจฟรี !!!

ภาควิชา ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (IS) ร่วมกับบัณฑิตศึกษาสาขา วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (BD)

จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Introduction Predictive Modeling with RapidMiner Studio 7 ให้กับผู้สนใจฟรี !!!

ในวันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้อง 426 อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศักดา เป็นวิทยากร
สามารถลงทะเบียนสมัครได้วันที่ 10 เมษายน 2560 รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่งเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/sZ190x 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-9547615,02-9547300 ต่อ 251