บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนโครงการ จำนวน 150,000 บาท ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อร่วมผลักดันระบบการจัดพิมพ์

#DPU #GreenUniversity #เพราะดีกว่าจึงกล้าพูด #DPUมอบทุนการศึกษาเยอะมาก #ใครใครก็เรียนDPU #Engineer #วิศวกรรมศาสตร์#DPU #logistics #วิศวะโลจิสติกส์ #IT #IS #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์#เทคโนโลยีสารสนเทศ #วิศวกรรมหุ่นยนต์ #Robot #มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ #dek60