ถาม-ตอบสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท

ถาม-ตอบ:

Q. ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครแล้วยังคะ/ครับ?

A. หลักสูตร EM เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2562 แล้ว โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.dpu.ac.th/applygrad/online/online.php ซึ่งเจ้าหน้าที่หลักสูตรจะติดต่อกลับไปที่ผู้สมัครแต่ละคนเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์สำหรับการเข้าเรียน

Q. ต้องการติดต่อพูดคุยออนไลน์ได้ยังไงบ้างคะ/ครับ?

A. เข้าไปพูดคุยกับรุ่นพี่ออนไลน์หรือไปฝากข้อความได้นะคะที่ FB dpu.em หรือ http://www.facebook.com/dpu.em

Q. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรม ต้องเรียนวันไหนบ้างคะ/ครับ?

A. หลักสูตรเราเล็งเห็นถึงนักศึกษาที่เป็นคนทำงานแล้ว จึงเปิดเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ นะคะ

Q. ปีการศึกษา 1/2563 เริ่มเปิดเมื่อไหร่?

A. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2563  ของทุกสาขาวิชา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก

Q. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอะไร และต้องจบสาขาอะไร?

A. ทางหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม เปิดรับสมัครผู้ที่จบปริญญาตรีจากทุกสาขา

Q. ถ้าสนใจสมัครเรียนกับหลักสูตรสาขาการจัดการวิศวกรรม จะต้องทำยังไงบ้าง?

A. ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 02-9547300 ต่อ 742, 600, 570 หรือ Line ID: EM_DPU เพื่อกรอกใบสมัครเรียน หลังจากนั้นจะได้รับการติดต่อจากทางหลักสูตร EM เพื่อนัดสอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้จากคณะกรรมการของหลักสูตรฯ โดยจะติดต่อกลับไปเป็นรายบุคคล