เรียนปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ CITE-DPU กู้ กยศ. ได้มากถึง 160,000 บาท

เรียนปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ CITE-DPU กู้ กยศ. ได้มากถึง 160,000 บาท เหลือชำระอีกเพียง 2 หมื่นกว่าบาทเท่านั้น พิเศษ!!

เรียนปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ CITE-DPU กู้ กยศ. ได้มากถึง 160,000 บาท เหลือชำระอีกเพียง 2 หมื่นกว่าบาทเท่านั้น พิเศษ!!

- ดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี
- มีระยะเวลาปลอดหนี้เมื่อสำเร็จการศึกษา 1 ปี
- ยืดระยะชำระคืนนานถึง 10 ปี
- กรณีมีรายได้ไม่ถึง 360,000 บาทต่อปี กู้ค่าครองชีพเพิ่มเติมได้ (ดอกเบี้ยเพียง 0.5% ต่อปี) โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00