บรรยากาศการเรียนออนไลน์วันแรก

ตามข้อกำหนดของ พรก.ฉุกเฉิน ที่ยังไม่ให้นักศึกษาเข้ามาที่มหาวิทยาลัย แต่การเรียนของนักศึกษาก็สำคัญ ทางสาขาจึงจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในภาค 3/62 นี้ จึงนำภาพบรรยากาศเรียนออนไลน์วันแรกของภาคซัมเมอร์ วิชา Cloud Computing และสัมนาวิจัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 63 มีนักศึกษาเรียนกว่า 20 ท่าน บรรยากาศเป็นไปอย่า่งสนุกสนาน ถือว่ามีประสิทธิผล นักศึกษาได้รับความรู้ไม่น้อยกว่าการเรียนในห้องเรียน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ :