ติดต่อเรา

อาจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
Dr. Chaiyaporn Khemapatapan

ผู้อำนวยการหลักสูตร :

  • Tel: 029547300 ต่อ 703
  • E-mail: chaiyaporn@dpu.ac.th 
  • fb messenger:  m.me/ct.dpu
  • Line:  @ct.dpu
นางสาวกุลธรา  อานนท์
  • Tel: 02-9549731 หรือ 029547300 ต่อ 601
  • E-mail: kuntara.arn@dpu.ac.th
  • Facebook: www.facebook.com/Kuntara.arn
  • fb messenger:  m.me/ct.dpu
  • Line:  @ct.dpu

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 ชั้น 2
Facebook : www.facebook.com/CT.DPU
(ช่วงเวลาทำการ : วันอังคาร - เสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.)