ติดต่อเรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

Asst. Prof. Chaiyaporn Khemapatapan, Ph.D.

ผู้อำนวยการหลักสูตร :

  • Tel: 02-9547300 ต่อ 703
  • E-mail: [email protected] 
  • fb messenger:  m.me/ct.dpu
  • Line:  @zhb7390n
นางสาวกุลธรา  อานนท์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 ชั้น 2
Facebook : www.facebook.com/CT.DPU
(ช่วงเวลาทำการ : วันอังคาร - เสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.)