iN:HOW TO STARTUP Fintech

Fintech อีกหนึ่งโอกาสของธุรกิจ Startup

วัตถุประสงค์หลักของการทำธุรกิจคือเพื่อการทำกำไรหรือการได้เงินมานั่นเอง ดังนั้นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจก็คือ “เรื่องของการเก็บเงิน” แน่นอนว่าในยุคดิจิตอลต้องมีระบบการเงินที่สนับสนุนการทำงานตรงนี้  ถ้าจะบอกว่าการเก็บเงินของธุรกิจต่างๆ ในแบบ E-Business รวมถึง E-Commerce  ต่างมีการพัฒนาไปมาก ไม่ใช่แค่การโอนผ่านตู้ ATM การใช้ระบบ E-Banking หรือการใช้บัตรเครดิตอีกต่อไป แต่เป็น “นวัตกรรมทางการเงิน” ในตอนนี้ ผมขอกล่าวแบบคร่าวๆ ว่า Fintech ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตยุคดิจิตอลของพวกเรามากขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการมีหน่วยเงินตราอย่างเช่น  Bitcoin ซึ่งสามารถใช้แทนเงินในการซื้อสินค้าได้จริง การชำระเงินแบบ PromptPay หรือแม้แต่ธนาคารที่สร้างขึ้นมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ APls ซึ่งธุรกิจ Fintech นี้ ยังมีโอกาสให้เล่นอีกมากในตลาด โดยผู้ที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ควรจะต้องมีความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านธุรกิจด้วย
โดยในด้านเทคโนโลยีนั้น ควรที่จะเข้าใจหลักการสำหรับการสร้างส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมอย่างเช่น API (Application Program Interface) หรือ เทคโนโลยีอย่าง Block chain ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ Digital Currency ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางการเงิน โดยเมื่อเราทราบว่ามีเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่แล้ว ถ้าสำรวจโอกาสทางการตลาดเพื่อที่จะสร้าง Start Up ทางการเงิน จะพบว่าเรามีโอกาสที่จะทำธุรกิจได้ อย่างเช่น การสร้างระบบบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การจัดทำเรื่องการกู้เงิน ระบบให้คำปรึกษาการรีไฟแนนซ์แบบออนไลน์ อย่างเช่น reFinn ที่เพิ่งเปิดตัวไป นอกจากนี้ยังมีโอกาสสำหรับการให้คำปรึกษาการลงทุน เช่น การให้คำแนะนำในการลงทุนหุ้น การวิเคราะห์หุ้นแบบออนไลน์ หรือ รวมไปถึงการสร้างธุรกิจที่เป็นบริการรับจ่ายเงิน หรือรับชำระค่าบริการต่างๆ หรือถ้าผู้ที่เริ่มต้นทำ Start Up มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์อาจจะสร้างโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อธุรกิจ กับส่วนของโปรแกรมอื่นเพื่อทำหน้าที่ชำระเงิน รวมไปถึงการให้บริการในลักษณะของ Big Data ที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และนำเสนอผลการวิเคราะห์เชิงลึกแก่ผู้ใช้ เป็นต้น
ถึงจุดนี้จะเห็นได้ว่าธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมจะต้องมีการปรับตัวกันครั้งใหญ่ มิฉะนั้นจะโดนคลื่น Fintech ซัดกระจายไป โอกาสในทางธุรกิจสำหรับ  Start Up ไม่ใช่มีแค่การขายสินค้าหรือบริการ แต่การหยิบยกกระบวนการที่สำคัญทางธุรกิจอย่างเช่นด้านการเงินเข้ามา เราก็เห็นโอกาสในการสร้าง Start Up ได้อีกหลากหลายครับ
 
บทความโดย
ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทและดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์