iN:Blockchain ใน BitCoin3

กลไกของ Blockchain ใน BitCoin : เทคโนโลยี ผสมพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนโลกได้ (ตอนที่ 3)

ในตอนที่ 1 เราได้เรียนรู้ถึงความรู้พื้นฐานที่ใช้สร้าง Bitcoin กันแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Hash Function, Hash Pointer, และ Digital Signature
ในตอนที่ 2 นี้จะขออธิบายถึงกลไกการทำงานของ Bitcoin ซึ่งเป็น Cryptocurrency (สกุลเงินเข้ารหัส) กันนะคะ

ในตอนที่ 3 นี้เราจะมาพูดถึงการใช้งาน Bitcoin กันนะคะ ทั้งการใช้งานเป็นเงินดิจิทัล
และ การหารายได้จาก Bitcoin รวมถึงการคงอยู่ของสกุลเงิน Bitcoin มาเริ่มกันเลยค่ะ

อยากลองใช้งาน Bitcoin ทำอย่างไร
เราสามารถใช้งาน Bitcoin โดยการดาวน์โหลด Online Wallet  App หรือเข้าไปใช้งานใน Online Wallet  Web site ได้เลยค่ะ
ลอง google คำเหล่านี้ดูนะคะ มีกระเป๋าสตางค์หลายยี่ห้อให้เลือกใช้กันค่ะ

โดยภายในแอปพลิเคชันเหล่านี้ จะให้บริการซื้อขายและจ่ายเงินสกุล Bitcoin ให้เราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องกลไกภายใน Bicoin เลยค่ะ
ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของเงินใน Wallet ของตัวเองได้ อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน wallet ของตัวเอง และ key ของกระเป๋าสตางค์ของตัวเองได้ด้วยค่ะ
ซึ่งผู้ใช้ก็สามารถเก็งกำไรจากการแลกเปลี่ยนค่าเงิน Bitcoin เป็นการหารายได้ได้ทางหนึ่งค่ะ

ทั้งนี้กูรูจากหลายสำนักก็ฟันธงมาว่าราคาของ Bitcoin จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต แต่การเก็งกำไรจากค่าเงินก็มีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนเก็งกำไรนะคะ

Miner: เครื่องจักรทำเงินด้วยการ Mining 
เพราะการ Mining สามารถทำเงินได้ถึง 25 Bitcoin หรือ ประมาณ 15,000 US Dollars
ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะลดลงครึ่งหนึ่งในทุก 4 ปี แต่ก็ทำให้มีคนจำนวนมากอยากเข้ามาเป็น miner ด้วย
เรามาลองดูกันนะคะ ว่าเราจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็น Miner ดีหรือไม่ ถ้าไม่ เขาใช้เครื่องแบบไหนกัน

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ PC
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถคำนวณแฮชได้ประมาณ 10-20 MHz
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 139,461 ปี จึงจะแก้ puzzle สำหรับ 1 บล็อกได้

อ่านต่อได้ที่

บทความโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์