ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา

DPU robot@Cite คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด อากาศยานไร้คนขับ UVA 2017 
       ทีม DPU robot@Cite นำทีมโดย อ.พลอย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด อากาศยานไร้คนขับ UVA 2017 ในหัวข้อเรื่อง เรื่องการตรวจจับความผิดปกติของท่อขนส่งน้ำมันด้วยการประมวลผลภาพ.... (อ่านต่อ)