รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2559

รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ ถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การเตรียมตัวของอุตสาหกรรมไทยพร้อมเข้าสู่ยุค THAILAND 4.0 คงต้องใช้เวลาสักพักในการเตรียมความพร้อม และการปรับตัว เนื่องปัจจุบันอุตสาหกรรมบ้านเรายังเน้นใช้แรงงานฝีมือมากกว่าการใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงาน และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าการเปลี่ยนมาเป็นระบบออโตเมชั่นนั้นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงและการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติถือว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างมา

วิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE: College of Innovative Technology and Engineering) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะ ทางด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ จากความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ และผลงานทางด้านนวัตกรรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานล่าสุด ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ นำทีมนักศึกษาชนะเลิศการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2559 


ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติในชีวิต ของทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา วิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE: College of Innovative Technology and Engineering) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ ถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2559 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ #CITE #วิศวกรรมหุ่นยนต์ #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #DPU#วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวะ #Engineering #it