Programmer..ขาดแคลน เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน...จบมารับทำงานเลย !!!

Programmer... ขาดแคลน เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน...จบมารับทำงานเลย !!!

บริษัท Hatari Wireless ร่วมกับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ #CITE รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมฟรี 
เพื่อเป็น Programmer อบรมฟรี !! เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีเบี้ยเลี้ยงให้ตลอดการอบรม จบแล้วเข้าทำงานที่บริษัท Hatari Wireless ทันทีหลังการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

- มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

- สามารถเข้าอบรมแบบ Full Time ในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00-18.00น ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. กับเราได้

โครงการ Programmer Bootcamp 
โดย บริษัท Hatari Wireless และ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียดโครงการ[คลิก]

ปัญหาการขาดแคลนโปรแกรมเมอร์เป็นปัญหาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน เนื่องจากทั้ง 8 อุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่างก็ต้องการโปรแกรมเมอร์เป็นจำนวนมากไปพัฒนาเทคโนโลยีให้กับแต่ละอุตสาหกรรม ปัญหาดังกล่าวต้องการการแก้ปัญหาทั้งปัญหาทางด้านปริมาณโปรแกรมเมอร์ที่จบการศึกษาในแต่ละปี และคุณภาพของโปรแกรมเมอร์ที่ความสามารถยังไม่ได้มาตรฐานควบคู่กันไป

บริษัท Hatari Wireless และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อการสร้างโปรแกรมเมอร์ระยะสั้น หรือ Programmer Bootcamp เพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพในระยะเวลา 3 เดือน ดังมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการจัดอบรม : วันจันทร์-ศุกร์ (วันละ 8 ชั่วโมง รวม 480 ชั่วโมง)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 12 สัปดาห์ (เริ่มอบรม 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561)

สถานที่อบรม: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น:  30 คนต่อรุ่น

 

ลักษณะความร่วมมือกับบริษัท Hatari Wireless

[เอกสารแนะนำบริษัทและตำแหน่งงาน] [เอกสารแนะนำผลงานบริษัท] [คลิปแนะนำบริษัท]

1. บริษัท Hatari Wireless สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้าอบรมคนละ 64,000 บาท โดยเป็น
    - ค่าอบรมเป็นเวลา 3 เดือนมูลค่า 40,000 บาท
    - 
ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ผู้เข้าอบรม เดือนละ 8,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน รวม 24,000 บาท

2. โดยบริษัท Hatari Wireless เป็นผู้เลือกผู้เข้าอบรมที่ต้องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่บริษัทต้องการ
3. บริษัท Hatari Wireless ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าอบรม
4. บริษัท Hatari Wireless ร่วมให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรการอบรมและร่วมเป็นกรรมการสอบโครงงาน
5. บริษัท Hatari Wireless รับผู้สอบผ่านการอบรมจากโครงการเข้าทำงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์หรือสูงกว่า โดยเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 25,000-65,000 บาท ตามศักยภาพของผู้ทีสอบผ่านอบรม [ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน]

 

ระบบการศึกษา

แบบ module-base outcome โดย 1 รุ่น ใช้เวลาเรียนประมาณ 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง (หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)   
การเรียนการสอนเป็นแบบ Active Learning และแบบ Project-based Learning โดยผู้เรียนจะได้รับมอบหมายโครงงานจริงจากบริษัท Hatari Wireless จากนั้นพัฒนาโครงงานทีละส่วนงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโมดูล โดยให้ทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ-ผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม ทำการวัดผลโดยการนำเสนอโครงงานให้กับบริษัททุกสัปดาห์ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อฝึกการวางแผน ฝึกความสามารถในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง และความสามารถในการนำเสนอ และการสื่อสาร มีการส่งรายงานโครงงานในรูปแบบเดียวกับรูปเล่มวิจัย

ดังนั้นการเรียนการสอนดังกล่าว จะสามารถฝึกทั้งทักษะด้านเทคนิคที่โปรแกรมเมอร์ต้องมี ทักษะการค้นคว้า และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง แล้วยังสามารถฝึกทักษะมนุษย์ ได้แก่ การนำเสนอ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การวางแผน ความรับผิดชอบ และความสามารถในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอาชีพโปรแกรมเมอร์

 

กำหนดการ

สอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการ Programmer Bootcamp

ในวันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

8:30-9:00       ลงทะเบียน

9:00-10:00      แนะนำโครงการ และแนะนำบริษัท Hatari Wireless

10:00-11:00    สอบ Aptitude Test (AQ+EQ+Business Logic)

11:00-12:00    สอบความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม สำหรับผู้ที่ต้องการข้ามการอบรมเดือนแรก

13:00            แจ้งผลการคัดเลือกรอบแรก

 

12:00-13:00    พักทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13:00-17:00    สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

  • ในเวลา 11:00-12:00 จะมีการสอบเขียนโปรแกรมสำหรับผู้สมัครที่จบสายคอมพิวเตอร์เพื่อยกเว้นการอบรมในบางรายวิชา
  • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์ภายในเที่ยงคืนของวันเดียวกัน ทางเว็บไซต์ http://cite.dpu.ac.th และทางอีเมลของผู้สมัคร

 

Frequently Asked Question

-อยากทราบรายละเอียดคอร์สเรียนค่ะ ว่าหลังเรียนจบเเล้วสามารถเขียนโปรแกรม application website หรือทำ ux/ui ได้ด้วยรึป่าวคะ

ตอบ เรียน Web Application และ Database ด้วย C#.NET/SQL Server เป็นหลักค่ะ สร้าง user interface ด้วย framework ได้ แต่คงไม่ได้ออกแบบสวยงามมากนักนะคะ

 

-เมื่อเรียนจบเเล้วจะได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัท Hatari Wireless เลยหรอคะ ต้องสอบวัดผล หรือสัมภาษณ์อะไรอีกรึป่าว

ตอบ มีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ก่อนเรียน เพื่อดูทัศนคติการทำงานค่ะ

และสอบด้านเขียนโปรแกรมหลังเรียนค่ะ เพื่อคัดคนเข้าทำงานบริษัท Hatari Wireless ค่ะ (อาจมีสอบไม่ผ่าน และไม่ได้เข้าทำงานค่ะ)

 

-ถ้าได้ร่วมงานกับบริษัท จะได้ทำงานในส่วนไหนคะ ขอทราบ job description และ รายได้ สวัสดิการหน่อยค่ะ

ตอบ จะได้ทำงานเป็น Developer ในส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัท แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละคนค่ะ รายได้ตามความสามารถ เงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่ 2x,xxx บาท จนถึง 65,000 บาทค่ะ (เงินเดือน start ค่ะ)

 

-การเข้าร่วมอบรมมีข้อกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างคะ เช่น ต้องเข้าเรียนให้ครบกี่% ถ้าผิดเงื่อนไขต้องทำยังไง และต้องทำงานต่อกี่ปีหลังจบโครงการคะ

ตอบ เข้าเรียนครบ 80% และต้องสอบผ่านในแต่ละรายวิชาด้วยค่ะ

ส่วนระยะเวลาที่ต้องทำงานให้ Hatari หลังเรียนจบ คือ 1 ปี หลังจบการอบรมค่ะ

 

-ควรมีความรู้พื้นฐานเเละทักษะก่อนเริ่มเข้าร่วมโครงการอะไรบ้างคะ

ตอบ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเขียนโปรแกรมค่ะ ข้อสอบคัดเลือกวัดแค่ทัศนคติการทำงานและความมีเหตุผลค่ะ แต่ถ้ามีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาด้วย ก็จะ skip บางวิชาได้ค่ะ อบรมสั้นลง

 

อยากทราบว่าเรียนที่ไหนเหรอครับ

ตอบ เรียนที่ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ค่ะ

 

ต้องทำสัญญาก่อนเรียนเลยไหมครับว่าเรียนจบแล้วต้องทำงานที่นี่เลย

ตอบ ถ้าผ่านการคัดเลือก ก็ทำสัญญาก่อนเลยค่ะ ทำงานหลังเรียนจบแล้วเป็นเวลา 1 ปีค่ะ

แต่จะมีการคัดเลือกหลังเรียนจบด้วยค่ะ ว่าความสามารถถึงที่ทาง Hatari ต้องการหรือไม่

 

เบี้ยเลี้ยงที่จะให้นี่เท่าไรอะครับ

ตอบ 8,000 บาทต่อเดือนค่ะ

 

รับกี่คนเหรอครับ

ตอบ รับ 30 คนค่ะ

 

ส่งใบสมัครไปแล้วค่ะ จบ ปวสนะ แต่อยากทำค่ะ

ตอบ ลองสมัครดูค่ะ ถ้าสามารถแสดงศักยภาพให้กรรมการสอบเห็นได้ ก็รับค่ะ

 

อยากสอบถามว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านโปรแกรม หรือ คอมพิวเตอร์ ระดับไหน

ตอบ จะมีการสอบเข้า โดยมีสอบข้อเขียน กับ สอบสัมภาษณ์โดย บ. Hatari Wireless ค่ะ

ข้อสอบข้อเขียนจะเป็น Aptitude test ดูทัศนคติในการทำงานค่ะ หลักๆคือต้องการคนที่มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเปลี่ยนสายงานมาเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเขียนโปรแกรมใดๆค่ะ

 

ส่วนถ้าใครจบมาทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว จะมีการสอบ Programming Logic และ OOP ค่ะเพื่อ skip บางรายวิชาค่ะ จะได้ใช้เวลาอบรมสั้นลง

 

รูปแบบการอบรมเป็นประมาณไหน เชิงปฎิบัติไหม

ตอบ รูปแบบการอบรมเป็นเชิงปฏิบัติการค่ะ สอนในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อคน และมีการทำโปรเจคกลุ่มด้วยค่ะ มีการนำเสนอโปรเจคทุกสัปดาห์

 

การยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก

หากท่านต้องการยืนยันการสมัคร กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้ในรูปแบบไฟล์ (jpg, png หรือ pdf) ไปยังเว็บ https://goo.gl/forms/8kiaMYKIwsjeqJdJ2 และนำเอกสารมาในวันสอบคัดเลือกด้วย

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนา Transcript

4. สำเนารับรองวุฒิ (ถ้ามี)

5. รูปถ่าย 1 รูป

6. Resume (ถ้ามี)

7. อื่น ๆ ที่แสดงความสามารถหรือความถนัดที่มี (ถ้ามี)

 

ผู้ประสานงาน

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ (อ.โอม)   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ​   nuengwong.tun@dpu.ac.th

facebook: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์


ผู้ประสานงาน Hatari Wireless
คุณโอ๊ต (K.Kriangsak Jantanakul)    โทร.094-571-9009