รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2547

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2547

การแข่งขัน “สะพานตำนานแห่งความรัก” ของประเทศเกาหลี แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องสร้างหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ 1 ตัว และหุ่นยนต์อัตโนมัติไม่เกิน 3 ตัว หุ่นยนต์บังคับด้วยมือจะต้องแย่งชิ้นส่วนของสะพานเพื่อมาต่อสะพานให้ครบทั้ง 3 ช่องที่ขาดหายไป เพื่อให้หุ่นยนต์อัตโนมัตินำกล่องทองเคลื่อนที่ไปบนสะพานข้ามไปและนำกล่องทองไปวางบนแท่นในจุดที่กำหนด ทีมไหนต่อสะพานสำเร็จและวางกล่องทองได้เสร็จก่อน ถือว่าเป็นฝ่ายชนะในเกมส์นั้น

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2547