ประมวลภาพ หลักสูตรอบรม MikroTik สำหรับผู้ให้บริการ และผู้ดูแลระบบ

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) : 16-18 มีนาคม 2561

MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) : 19-20 มีนาคม 2561