ณรงค์ โต๊ะกู

นายณรงค์ โต๊ะกู

Academy Trainer

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (College of Innovative Technology and Engineering : CITE)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

MikroTik Consultant

ที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ บริษัท เชอร์รี่เน็ตเวิร์คแอนด์โซลูชั่นส์ จำกัด

มือถือ 082-450-7266 email : narong.tohku@gmail.com