รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2548

รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2548

การแข่งขันการ “พิชิตกำแพงเมืองจีน” แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ และหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ เพื่อจะแข่งกันนำลูกบอลเชื้อเพลิง (Fuel Ball) ไปใส่ในโคมไฟทั้ง 5 ภายในเขตหุ่นยนต์อัตโนมัติ และในโซนกองไฟด้านนอก 4 ด้านรอบสนามในเขตหุ่นยนต์บังคับมือให้ถูกต้องและมากที่สุด ภายในกำหนดเวลา 3 นาที หากทีมใดสามารถวางลูกบอลเชื้อเพลิง  (Fuel Ball) ในแนวเฉียงได้ 5 จุดประกอบกับ 4 จุด กองไฟโดยรอบ(Bonfires Zone)และโคมไฟหลักตรงกลาง (Main Torch) ทั้ง2 ด้าน(สีของตัวเองและสีเขียว) จะเป็นผู้ชนะ “พิชิตกำแพงเมืองจีน” ไปได้ในทันที

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2548
รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2548